Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 24/2013

Opublikowany: 2013-08-16 14:19:34

Temat: Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Aiton Caldwell SA informuje, iż w dniu 16.08.2013 otrzymał podpisaną umowę o kredyt inwestycyjny pomiędzy Aiton Caldwell SA, a BRE Bank SA („Bank”). Na mocy powyższej umowy datowanej na 13.08.2013 r., Bank udziela Emitentowi kredytu na kwotę 2.318.183,40 mln zł z przeznaczeniem na refinansowanie pożyczki, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 21/2013 z dnia 07.06.2013 r.

Termin spłaty kredytu ustalono na dzień 28.09.2018 r. Kredytobiorcy przysługuje prawo do spłaty kredytu przed terminem ustalonym w umowie. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na warunkach rynkowych.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z umowy kredytu będzie w szczególności zastaw rejestrowy i blokada na części akcji należących do wybranych akcjonariuszy. Bank uruchomi środki pieniężne po ustanowieniu zabezpieczenia.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają w istotny sposób od standardów rynkowych charakterystycznych dla tego rodzaju umów.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

• Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu