Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 24/2014

Numer: 24/2014

Data: 2014-10-31 godzina 17:22

Zmiany w składzie rady nadzorczej Aiton Caldwell S.A.

Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje, że do siedziby Spółki w dniu dzisiejszym (tj. 31.10.2014) wpłynęło oświadczenie Pana Krzysztofa Malickiego o jego rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Aiton Caldwell S.A. ze skutkiem na dzień 31 października 2014 roku.

Zarząd Spółki dziękuje Panu Krzysztofowi Malickiemu za dotychczasową pracę w charakterze Członka Rady Nadzorczej Aiton Caldwell S.A.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Wyrwiński
Wiceprezes Zarządu