Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 25/2014

Raport Bieżący

Numer: 25/2014

2014-11-07 godzina 16:13:21

Sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Aiton Caldwell S.A.

Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 6 listopada 2014 roku, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu Spółki objęte uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2014 roku.

Zarząd przekazuje jednocześnie – treść nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 ppkt a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Wyrwiński 
Wiceprezes Zarządu