Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 25/2015

Numer: 25/2015

Data: 2015-10-06

Temat: Rozwiązanie istotnej umowy

Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje, że dnia 5 października 2015 roku zostało podpisane porozumienie o rozwiązaniu umowy z dnia 5 lipca 2012 roku zawartej z rumuńską firmą Media SAT S.R.L. W wyniku podpisanego porozumienia umowa, która była zawarta 5 lipca 2012 roku, przestanie obowiązywać z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przedmiotem umowy była współpraca w opracowaniu i wdrożeniu nowego produktu teleinformatycznego dla klienta biznesowego, dedykowanego na rynek rumuński.

Raportem bieżącym z dnia EBI 17/2012 z dnia 6 lipca 2012 roku Zarząd Spółki poinformował o zawarciu przedmiotowej umowy z uwagi na fakt, że uznana została za znaczącą ze względu na jej potencjalny wpływ na sytuację ekonomiczną oraz przyjętą strategię rozwoju Aiton Caldwell SA.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu