Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 26/2012

Opublikowany: 2012-11-14, 16:59:05
Temat: Korekta prognoz finansowych za 2012 rok

 

Zarząd Aiton Caldwell S.A. dokonuje korekty prognozy wyników finansowych na rok 2012 opublikowanych w pkt. 5.12.4 Prognozy finansowe Dokumentu Informacyjnego z dnia 18.11.2011.

Przedstawiona w Dokumencie Informacyjnym prognoza przewidywała osiągnięcie w 2012r. przychodów ze sprzedaży w kwocie 16.000 tys. zł, amortyzacji (w tym amortyzacji wartości firmy) w kwocie 1.900 tys. zł, wyniku z działalności operacyjnej w kwocie 500 tys. zł, EBITDA 2.400 tys. zł oraz wyniku netto 400 tys. zł.

W wyniku dokonania korekty, Zarząd Spółki prognozuje wzrost wyniku z działalności operacyjnej oraz wyniku netto, odpowiednio do poziomu 600 tys. zł oraz 600 tys. zł przy obniżonych przychodach ze sprzedaży do poziomu 12.000 tys. zł.

Korekcie uległa również prognoza wartości amortyzacji do poziomu 1.300 tys. zł oraz obniżenie EBITDA do poziomu 1.900 tys. zł.

Zmiana prognoz wyników finansowych za 2012 rok została spowodowana w głównej mierze wdrożeniem przez Spółkę koncepcji zrównoważonego rozwoju nowych linii biznesowych (Smarto, Vanberg Systems) przy jednoczesnym dalszym wzroście linii biznesowej FreecoNet. W efekcie tych, ukierunkowanych na maksymalizację wartości Spółki działań ograniczono, w stosunku do pierwotnych zamierzeń, skalę wydatków marketingowych związanych z nowymi liniami biznesowymi. Jednocześnie, zintensyfikowano działania Spółki na rynkach zagranicznych, nie generując jednocześnie kosztów sprzedaży po stronie Spółki. Konsekwencją tych kroków zarządczych jest niższa, niż pierwotnie zakładana, wartość łącznych prognozowanych przychodów Spółki oraz wzrost wartości prognozowanych zysków.

Podstawa prawna: § 3 pkt. 2 ust 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu