Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 27/2014

Raport Bieżący

Numer: 27/2014

Data: 2014-11-20 godzina 17:27:16

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2014 – korekta

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna przekazuje korektę jednostkowego i skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za III kwartał 2014 roku. Zmiany dokonano w tabeli Struktura akcjonariatu Spółki umieszczonej w Punkcie 3 Raportu. Zarząd publikuje korektę jednostkowego i skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za III kwartał 2014 roku uwzględniającą zmianę. Wprowadzona korekta była konieczna z uwagi na oczywistą omyłkę pisarską.

Plik raportu: Raport QIII 2014

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jan Wyrwiński 
Wiceprezes Zarządu