Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 29/2014

Raport Bieżący

Numer: 29/2014 Data: 2014-12-10 godzina 14:34

Informacja o zawarciu istotnej umowy

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna informuje, że w dniu wczorajszym (09.12.2014r.) zawarł umowę sprzedaży udziałów spółki 3MLab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, na mocy której dokonał zbycia wszystkich posiadanych przez siebie udziałów w w/w spółce na rzecz osoby trzeciej za łączną cenę 75.000,00 złotych.

Aiton Caldwell Spółka Akcyjna posiadał 80% udziałów w kapitale zakładowym 3MLab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.

Umowa zawarta została pod warunkiem zawieszającym, tj. niewykonania przez osobę uprawnioną prawa pierwszeństwa nabycia zbywanych udziałów.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2 w zw. z §2 ust. 1 pkt 2b ppkt c) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.