Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 3/2011

Opublikowany: 2011-12-02 16:39:52
Temat: Wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect akcji Aiton Caldwell S.A.

Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił Uchwałą nr 1462/2011 z dnia 1 grudnia 2011 roku wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki Aiton Caldwell S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda:
1) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii A,
2) 9.182 (dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dwie) akcje serii B,
3) 409.091 (czterysta dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) akcji serii C,
4) 84.000 (osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji serii D.

Jednocześnie w dniu 2 grudnia 2011 roku Spółka złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań dla akcji Aiton Caldwell SA na dzień 9 grudnia 2011 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu
  • Michał Krużycki – Wiceprezes Zarządu