Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 3/2012

Opublikowany: 2012-02-14 16:57:46
Temat: Wstępne wykonanie prognozy finansowej za 2011 r.

 

Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje o wstępnym wykonaniu prognozy finansowej za 2011 rok zamieszczonej w Dokumencie Informacyjnym Emitenta.

Przedstawiona prognoza przewidywała osiągnięcie przychodów ze sprzedaży w kwocie 10.300 tys. zł, amortyzacji (w tym amortyzacji wartości firmy) w kwocie 1.900 tys. zł, wyniku z działalności operacyjnej w kwocie -100 tys. zł, EBITDA 1.800 tys. zł oraz wyniku netto -100 tys. zł.

Spółka informuje, iż na podstawie nieaudytowanych wyników za 2011 wykonała 99% prognozy dotyczącej przychodów ze sprzedaży, których wartość po zmianie polityki rachunkowości wstępnie wyniosła 10.228 tys. zł, co świadczy o adekwatności prognoz. Prognoza dotycząca amortyzacji, w tym amortyzacji wartości firmy, została wykonana na 98%, wartość amortyzacji wynosi 1.867 tys. zł.

Spółka uzyskała natomiast wyższe niż prognozowano wyniki finansowe.

Powodem uzyskaniem wyższych wyników było między innymi przesunięcie w czasie na pierwsze dwa kwartały 2012 roku kosztów adaptacji nowych biur, części wydatków związanych z działalnością eksportową oraz części wydatkowania na rozbudowę kanałów sprzedaży pośredniej oraz bezpośredniej, jak również wcześniejsza niż prognozowano wpłata ostatniej transzy dotacji unijnej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Dzięki powyższym działaniom wstępnie osiągnięty wynik z działalności operacyjnej za rok 2011 wyniósł 656 tys. zł, co spowodowało również wzrost EBITDA do poziomu 2.523 tys. zł. Natomiast wartość wyniku netto za 2011 rok wyniosła 549 tys. zł.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 15) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu
  • Michał Krużycki – Wiceprezes Zarządu