Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 3/2024: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Aiton Caldwell Spółka Akcyjna

Raport Bieżący

Numer: 3/2024 Data: 2024-02-21 godzina 12:43

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Aiton Caldwell Spółka Akcyjna

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna niniejszym informuje, że dnia 19 lutego 2024 roku, w związku ze śmiercią, wygasł mandat Członka Rady Nadzorczej, Pana Ryszarda Wojnowskiego. Zarząd powziął wiadomość o powyższym w dniu 20 lutego 2024 roku.

Podstawa prawna:

  • §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w związku z § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu