Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 30/2015: Podziękowania Zarządu Aiton Caldwell S.A.

Numer: 30/2015

Data: 2015-12-31

Zarząd Aiton Caldwell S.A. w uzupełnieniu do raportu nr 28/2015 z 11 grudnia 2015 roku, w sprawie zmian w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Aiton Caldwell SA, wyraża serdeczne podziękowania Pani Agnieszce Kosińskiej i Panu Krzysztofowi Malickiemu za dotychczasową pracę oraz wkład w rozwój Spółki.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu