Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 31/2014

Raport Bieżący

Numer: 31/2014

Data: 2014-12-18 godzina 11:56

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell S.A. na dzień 14 stycznia 2015 r.

Zarząd Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402(1) k.s.h., zwołuje na dzień 14 stycznia 2015 roku na godzinę 12:30, w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ulicy Trzy Lipy 3, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej. W załączeniu przedstawiona jest pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

Osoba reprezentujace spółkę:

  • Krzysztof Malicki
    Wiceprezes Zarządu