Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 4/2015

Numer: 4/2015

Data: 2015-01-13 godzina 17:32

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Aiton Caldwell S.A.

Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje, że do siedziby Spółki w dniu dzisiejszym (tj. 13-01-2015 r. o godzinie 15:38) wpłynęło oświadczenie Pana Marka Bednarskiego o jego rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Aiton Caldwell S.A. ze skutkiem na dzień 13 stycznia 2015 roku.

Zarząd Spółki dziękuje Panu Markowi Bednarskiemu za dotychczasową pracę w charakterze Członka Rady Nadzorczej Aiton Caldwell S.A.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Krzysztof Malicki – Wiceprezes Zarządu