Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 4/2016: Raport roczny Aiton Caldwell SA za 2015 r.

Zarząd Aiton Caldwell S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2015 rok.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Pietrzak, Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport roczny za 2015 rok.