Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 5/2011

Opublikowany: 2011-12-07 15:05:35
Temat: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji AITON CALDWELL S.A. na 9 grudnia 2011 r.

Zarząd spółki AITON CALDWELL S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o podjęciu w dniu 6 grudnia br. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwały Nr 1475/2011 w sprawie wyznaczenia na dzień 9 grudnia br. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D spółki AITON CALDWELL S.A.

Przedmiotem obrotu na rynku NewConnect będą:
a) 500.000 akcji serii A,
b) 9.182 akcji serii B,
c) 409.091 serii C,
d) 84.000 akcji serii D.
o wartości nominalnej 1 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLATCDL00013”.

Akcje notowane będą na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „AITON” i oznaczeniem „AIT”.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu
  • Michał Krużycki – Wiceprezes Zarządu