Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 5/2015

Numer: 5/2015

Data: 2015-01-14 godzina 16:18

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii E

Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje, że dnia 13 stycznia 2015 roku został przesłany do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań instrumentów finansowych na rynku NewConnect dotyczący 5.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E. Proponowana data pierwszego notowania to 21 stycznia 2015 roku.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Krzysztof Malicki – Wiceprezes Zarządu