Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 5/2019: Tekst jednolity Statutu

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty przez Zarząd Spółki uchwałą z dnia 16 stycznia 2019 r., uwzględniający zmianę Statutu wprowadzoną Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki (Rep. A nr 678/2019).

Postanowienie Sądu Rejestrowego w przedmiocie zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zostało wydane dnia 8 lutego 2019 roku.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2) ppkt a) i b) w zw. z § 6 ust. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki: Tekst jednolity Statutu Aiton Caldwell S.A._16-01-2019.pdf

Osoby reprezentujące spółkę

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu