Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 6/2011

Opublikowany: 2011-12-19 16:43:25
Temat: Oświadczenie Zarządu w zakresie stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”

Zarząd AITON CALDWELL S.A. (Emitent) z siedzibą w Gdańsku, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości informację dotyczącą zasad określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, które nie są przez Emitenta stosowane wraz z wyjaśnieniem okoliczności i przyczyn ich niestosowania.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załącznik: 


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu
  • Michał Krużycki – Wiceprezes Zarządu