Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 8/2014

Numer: 8/2014 Data: 2014-04-02 godzina 15:20

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell S.A. na dzień 29 kwietnia 2014 r.

Zarząd Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402(1) k.s.h., zwołuje na dzień 29 kwietnia 2014 roku na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ulicy Trzy Lipy 3, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej. W załączeniu przedstawiona jest pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) oraz § 3 ust. 2 pkt. 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

14-04-02 AC – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA w dniu 29.04.2014.pdf rozmiar: 233.3 KB
14-04-02 AC – Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad na ZWZA w dniu 29.04.2014.pdf rozmiar: 195.5 KB

Osoby reprezentujące spółkę:

• Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu