Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 8/2015

Numer: 8/2015

Data: 2015-01-16 godzina 13:22

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii E

Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje, że dnia 15 stycznia 2015 roku Spółka otrzymała uchwałę nr 59/2015 z dnia 15 stycznia 2015 roku Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 5.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. określił dzień 21 stycznia 2015 roku jako dzień pierwszego notowania tych akcji.

Akcje serii E notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „AITON” i oznaczeniem „AIT”. W Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych Akcje oznaczone są kodem „PLATCDL00013”.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 

Osoby reprezentujące spółkę: 

  • Krzysztof Malicki – Wiceprezes Zarządu