Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 9/2014

Numer 9/2014 Data: 2014-04-11 godzina 17:55

Temat: Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell S.A. zwołanego na 29 kwietnia 2014 r.

Zarząd Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (dalej jako „Spółka”), informuje, iż otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Malickiego, posiadającego 1.296.000 akcji Spółki, stanowiących 21,48% akcji w kapitale zakładowym Spółki, wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta zwołanego na dzień 29 kwietnia 2014 r. zgodnie z raportem EBI 8/2014 i ESPI 14/2014. W związku z tym Zarząd w załącznikach przekazuje do wiadomości nowy porządek obrad zgromadzenia oraz ujednolicone projekty uchwał po zmianach dokonanych na wskutek wniosku akcjonariusza.

Podstawa prawna: par. 4 ust. 2 pkt 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:
Treść projektów uchwał na ZWZA w dniu 29.04.2014 zgłoszonych przez akcjonariusza.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA w dniu 29.04.2014 – zmieniony porządek obrad.pdf
Treść projektów uchwał na ZWZA w dniu 29.04.2014 po zmianach.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
• Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu