Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 9/2024: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Aiton Caldwell S.A.

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 16 kwietnia 2024 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o powołaniu  Pana Marcina Wojnowskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

Poniżej Zarząd przedstawia życiorys nowego Członka Rady Nadzorczej.

Marcin Wojnowski studiował inżynierię aeronautyczną na University of Sydney a następnie ekonomię i biznes na University of Amsterdam. W 2014 roku założył firmę z branży EdTech – NUADU, w której strukturach obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu NUADU Sp. z o.o. oraz zasiada w Radzie Dyrektorów singapurskich spółek NUADU Holding Pte. Ltd. Oraz NUADU Asia Pte. Ltd. Od 2021 pełni on również funkcję Prezesa Zarządu w spółce z branży EdTech – PixBlocks Sp. z o.o., w której jest również udziałowcem.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Marcin Wojnowski nie został skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Marcin Wojnowski pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Pan Marcin Wojnowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Marcin Wojnowski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w związku z §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu