Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 01/2023: Zawiadomienie o uzyskaniu informacji o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Aiton Caldwell S.A. („Emitent”) w wykonaniu obowiązku wynikającego art. 19  ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) informuje, iż w dniu 30 grudnia 2023 r. (piątek) o godz.: 18:17 wpłynęło do Spółki od Pani Katarzyny Bednarskiej zawiadomienie: powiadomienie o transakcjach  (zmiana) złożone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o dokonaniu transakcji zbycia akcji Aiton Caldwell S.A.

 

Z treści w/w pisma wynika, iż w dniu 28 grudnia 2022 r. Pani Katarzyna Bednarska – osoba blisko związana z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta Markiem Bednarskim dokonała transakcji zbycia akcji Aiton Caldwell S.A. (kod identyfikacyjny: PLATCDL00013).

 

Poniżej Emitent podaje szczegółowe informacje dotyczące transakcji przekazane przez Panią Katarzynę Bednarską:

  1. Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu: Akcje.
  2. Kod identyfikacyjny: PLATCDL00013.
  3. Rodzaj transakcji: zbycie.
  4. Cena i wolumen:

 

CENA WOLUMEN
0,33 zł 300
0,32 zł 500
0,313 zł 1.499
0,313 zł 57.701

 

  1. Informacje zbiorcze: łączny wolumen: 60.000 cena: 0,313143 zł
  2. Data transakcji: 28.12.2022 r.
  3. Miejsce transakcji: XNCO – NewConnect rynek akcji.

 

W załączeniu przedstawiamy skan otrzymanego powiadomienia.

 

Podstawa prawna:

Art. 19  ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR).

 

Osoba reprezentująca spółkę:

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu

Załącznik:

  1. Powiadomienie o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR