Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 1/2012

Opublikowany: 2012-01-23
Temat: Nabycie akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej

Aiton Caldwell S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 23/01/2012r. otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Członka Rady Nadzorczej Spółki o nabyciu w dniach od 10/01/2012 r. do 18/01/2012 r. 1363 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Aiton Caldwell S.A. w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku NewConnect po następujących cenach:

  • W dniu 10/01/2012 r., 454 sztuk akcji, po średniej cenie 19,03 zł za akcję,
  • W dniu 11/01/2012 r., 5 sztuk akcji, po średniej cenie 20,50 zł za akcję,
  • W dniu 12/01/2012 r., 79 sztuk akcji, po średniej cenie 20,00 zł za akcję,
  • W dniu 17/01/2012 r., 485 sztuk akcji, po średniej cenie 21,03 zł za akcję,
  • W dniu 18/01/2012 r., 340 sztuk akcji, po średniej cenie 20,02 zł za akcję.

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu
  • Michał Krużycki – Wiceprezes Zarządu