Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 1/2013

Opublikowany: 29-01-2013 18:15
Temat: Zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi

 

Aiton Caldwell S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 29/01/2013 r. otrzymała zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od osoby wchodzącej w skład Zarządu Emitenta oraz osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcję kierowniczą i posiadającej stały dostęp do informacji poufnych.

Z przekazanej informacji wynika, że osoba zobowiązana (Członek Zarządu) nabyła: w dniu 5/6/2012 r. 150 akcji po średniej cenie 18,60 zł na jedną akcję, w dniu 26/11/2012 r. 750 akcji po średniej cenie 1,945 zł na jedną akcję oraz w dniu 12/12/2012 r. 100 akcji po średniej cenie 2,04 zł na jedną akcję.

Z drugiego przekazanego zawiadomienia wynika, że osoba zobowiązana (pełniąca w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcję kierowniczą i posiadającą stały dostęp do informacji poufnych) nabyła w dniu 29/06/2012 r. 5 akcji po średniej cenie 18,50 zł na jedną akcję.

Wszystkie transakcje odbyły się w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Krużycki – Wiceprezes Zarządu