Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 1/2014

Opublikowany: 2014-01-14

Temat: Zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacje o transakcjach osób
mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Aiton Caldwell S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 13/01/2013 r. otrzymała zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od osób wchodzących w skład Zarządu Emitenta oraz osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcję kierowniczą i posiadającej stały dostęp do informacji poufnych.

Z przekazanej informacji wynika, że jedna z osób zobowiązanych (Członek Zarządu) nabyła: w dniu 21/11/2013 r. 300 akcji po średniej cenie 1,23 zł na jedną akcję oraz w dniu 29/11/2013 r. 95 akcji po średniej cenie 1,3 zł na jedną akcję.

Z kolejnego zawiadomienia wynika, że druga z osób zobowiązanych (Członek Zarządu) nabyła: w dniu 08/10/2013 r. 2.502 akcji po średniej cenie 1,09 zł na jedną akcję, w dniu 14/10/2013 r. 40 akcji po średniej cenie 1,33 zł na jedną akcję oraz w dniu 15/10/2013 r. 30 akcji po średniej cenie 1,33 zł na jedną akcję.

Z trzeciego przekazanego zawiadomienia wynika, że osoba zobowiązana (pełniąca w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcję kierowniczą i posiadającą stały dostęp do informacji poufnych) nabyła:

• w dniu 11/10/2013 r. 76 akcji po średniej cenie 1,2717 zł na jedną akcję,
• w dniu 25/11/2013 r. 101 akcji po średniej cenie 1,14 zł na jedną akcję,
• w dniu 27/11/2013 r. 202 akcji po średniej cenie 1,1871 zł na jedną akcję,
• w dniu 28/11/2013 r. 165 akcji po średniej cenie 1,19 zł na jedną akcję,
• w dniu 29/11/2013 r. 150 akcji po średniej cenie 1,2767 zł na jedną akcję,
• w dniu 03/12/2013 r. 51 akcji po średniej cenie 1,3467 zł na jedną akcję,
• w dniu 09/12/2013 r. 76 akcji po średniej cenie 1,28 zł na jedną akcję,
• w dniu 13/12/2013 r. 31 akcji po średniej cenie 1,37 zł na jedną akcję,
• w dniu 17/12/2013 r. 1 akcji po średniej cenie 1,30 zł na jedną akcję,
• w dniu 20/12/2013 r. 51 akcji po średniej cenie 1,2467 zł na jedną akcję,
• w dniu 23/12/2013 r. 26 akcji po średniej cenie 1,28 zł na jedną akcję,
• w dniu 30/12/2013 r. 67 akcji po średniej cenie 1,16 zł na jedną akcję,

Wszystkie transakcje odbyły się w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
• Michał Krużycki – Wiceprezes Zarządu