Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 10/2013

Opublikowany: 2013-04-30 
Temat: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów

 

Aiton Caldwell S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 29/04/2013r. otrzymała zawiadomienie od Pana Ryszarda Wojnowskiego, Członka Rady Nadzorczej Aiton Caldwell SA, o przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta poprzez nabycie w dniu 25/04/2013r. 1.783.218 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta w dwóch transakcjach pakietowych na rynku NewConnect (703.158 akcji oraz 1.080.060 akcji) po cenie 1,30 zł za akcję.

Przed dokonaniem ww. transakcji Pan Ryszard Wojnowski posiadał 985.035 sztuk akcji Aiton Caldwell S.A., co stanowiło 9,73% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 985.035 głosów, co stanowiło 9,73% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Aiton Caldwell S.A. Po ww. transakcji Pan Ryszard Wojnowski posiada 2.768.253 sztuk akcji Aiton Caldwell S.A., co stanowi 27,34% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 2.768.253 głosów, co stanowi 27,34% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Aiton Caldwell S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu