Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 11/2012

Opublikowany: 2012-09-13
Temat: Obrót akcjami Spółki przez Członka Rady Nadzorczej

 

Aiton Caldwell S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 13 września 2012r. otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Członka Rady Nadzorczej Spółki o nabyciu w dniu 07/09/2012r. 173 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Aiton Caldwell S.A. w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku NewConnect po średniej cenie 18,47283 zł za akcję, oraz o sprzedaży w dniu 10/09/2012r. 3333 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Aiton Caldwell S.A. w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku NewConnect po średniej cenie 19,89zł za akcję.

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Osoba reprezentująca spółkę:

  • Michał Krużycki – Wiceprezes Zarządu