Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 11/2013

Opublikowany: 2013-04-30 
Temat: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów

 

Aiton Caldwell S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 30/04/2013r. otrzymała zawiadomienie od Pana Mirosława Szturmowicza o przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta poprzez nabycie w dniu 25/04/2013 r. 2.307.692 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta.

Przed dokonaniem ww. transakcji Pan Mirosław Szturmowicz posiadał 288.000 sztuk akcji Aiton Caldwell S.A., co stanowiło 2,84% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 288.000 głosów, co stanowiło 2,84% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Aiton Caldwell S.A. Po ww. transakcji Pan Mirosław Szturmowicz posiada 2.595.692 sztuk akcji Aiton Caldwell S.A., co stanowi 25,64% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 2.595.692 głosów, co stanowi 26,64% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Aiton Caldwell S.A

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu