Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 11/2014

Raport bieżący
Numer: 11/2014 Data: 2014-02-26

Temat: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów

Aiton Caldwell S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 26/02/2014r. otrzymała zawiadomienie od Pana Krzysztofa Malickiego o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Przekroczenie progu wynika z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI 5-2014. Przed dokonaniem ww. transakcji Pan Krzysztof Malicki posiadał 1.296.000 sztuk akcji Aiton Caldwell S.A., co stanowiło 12,80% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 1.296.000 głosów, co stanowiło 12,80% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Aiton Caldwell S.A. przy całkowitej liczbie akcji Spółki na poziomie 10.122.730 sztuk. Po ww. transakcji Pan Krzysztof Malicki posiada 1.296.000 sztuk akcji Aiton Caldwell S.A., co stanowi 21,48% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 1.296.000 głosów, co stanowi 21,48% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Aiton Caldwell S.A. przy całkowitej liczbie akcji Spółki na poziomie 6.031.820 sztuk.

Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu