Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 11/2020: Sprostowanie numeracji Raportu ESPI 10/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. dot. wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aiton Caldwell S.A.

Zarząd Aiton Caldwell S.A., w związku z opublikowaniem w dniu dzisiejszym (tj. 21 sierpnia 2020 r.) raportu ESPI numer 10/2020 dotyczącego wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aiton Caldwell S.A. odbytym w dniu 20 sierpnia 2020 r.  wskazuje, iż w wyniku omyłki pisarskiej w/w raportowi nadano numer 10/2020 w sytuacji, gdy prawidłowym numerem tego raportu, według kolejności publikacji raportów, winien być numer 9/2020.

Osoba reprezentująca spółkę:

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu