Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 11/2017: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aiton Caldwell S.A.

Zarząd Aiton Caldwell S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 września 2017 roku:

  1. Marek Bednarski – 822.138 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 września 2017 roku 13,11 %, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 7,27 %,
  2. Tadeusz Kruszewski – 928.569 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 września 2017 roku 14,80 %, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 8,21 %,
  3. Malicki Krzysztof – 2.575.200 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 września 2017 roku 41,06 %, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 22,77 %,
  4. Ryszard Wojnowski – 1.946.549 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 września 2017 roku 31,03 %, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 17,22 %.

Podstawa prawna:

  • art. Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. z dnia 15.09.2016 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 1639)

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu