Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19 ozl
Aiton Caldwell SA

ESPI 12/2012

Opublikowany: 2012-09-14, 18:17
Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell SA na dzień 10 października 2012 r.

 

Zarząd Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000313046 (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402(1) k.s.h., zwołuje na dzień 10 (dziesiątego) października 2012 roku na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ulicy Trzy Lipy 3, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Krużycki – Wiceprezes Zarządu