Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 12/2013

Opublikowany: 2013-05-07
Temat: Zbycie znacznego pakietu akcji – zmniejszenie udziału akcjonariusza posiadającego co najmniej 10% ogólnej liczby głosów w spółce

 

Aiton Caldwell S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 06/05/2013r. otrzymała zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej powiązanego z Bridge20 Enterprises Limited z siedzibą na Cyprze, o sprzedaży wszystkich posiadanych akcji Spółki, 1.505.420 akcji zwykłych na okaziciela po cenie 1,30 zł za akcję w transakcji pakietowej na rynku NewConnect w dniu 25 kwietnia 2013 r.

Przed dokonaniem ww. transakcji Bridge20 Enterprises Limited posiadał 1.505.420 sztuk akcji Aiton Caldwell S.A., co stanowiło 14,87% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 1.505.420 głosów, co stanowiło 14,87% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Aiton Caldwell S.A. Po ww. transakcji Bridge20 Enterprises Limited nie posiada akcji Aiton Caldwell S.A. oraz nie przewiduje, aby w przeciągu najbliższych 12 miesięcy nabywał akcje Spółki.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu