Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 12/2014

Raport bieżący 
Numer:12/2014 Data: 2014-02-27

Temat: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów

Aiton Caldwell S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 26/02/2014r. otrzymała zawiadomienie od Pana Ryszarda Wojnowskiego o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Przekroczenie progu wynika z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI 5-2014. Przed dokonaniem ww. transakcji Pan Ryszard Wojnowski posiadał 986.549 sztuk akcji Aiton Caldwell S.A., co stanowiło 9,74% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 986.549 głosów, co stanowiło 9,74% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Aiton Caldwell S.A. przy całkowitej liczbie akcji Spółki na poziomie 10.122.730 sztuk. Po ww. transakcji Pan Ryszard Wojnowski posiada 986.549 sztuk akcji Aiton Caldwell S.A., co stanowi 16,35% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 986.549 głosów, co stanowi 16,35% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Aiton Caldwell S.A. przy całkowitej liczbie akcji Spółki na poziomie 6.031.820 sztuk.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu