Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 12/2019: Zawiadomienie o uzyskaniu informacji o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Aiton Caldwell S.A. („Emitent”) w wykonaniu obowiązku wynikającego art. 19  ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 3 września 2019 r. o godz.: 12:14 wpłynęło do Spółki od Pana Pawła Cacko zawiadomienie (powiadomienie pierwotne) złożone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o dokonaniu transakcji subskrypcji podwyższenia kapitału dla akcji Aiton Caldwell S.A.

Z treści w/w pisma wynika, iż w dniu 30 sierpnia 2019 r. Pan Paweł Cacko – Dyrektor Sprzedaży Emitenta dokonał poza systemem obrotu subskrypcji akcji Aiton Caldwell S.A. (kod identyfikacyjny: PLATCDL00013) w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

Poniżej Emitent podaje szczegółowe informacje dotyczące transakcji przekazane przez Pana Pawła Cacko:

  1. Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu: Akcje.
  2. Kod identyfikacyjny: PLATCDL00013.
  3. Rodzaj transakcji: subskrypcja podwyższenia kapitału
  4. Cena i wolumen:
CENA WOLUMEN
0,10 zł 282 683

 

  1. Informacje zbiorcze: łączny wolumen: 282 683, cena: 0,10 zł
  2. Data transakcji: 30.08.2019 r.
  3. Miejsce transakcji: poza systemem obrotu

W załączeniu przedstawiamy skan otrzymanego powiadomienia.

Podstawa prawna:

Art. 19  ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR).

Osoba reprezentująca spółkę:

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu