Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 13/2012

Opublikowany: 2012-10-02, 16:26 
Temat: Nabycie akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej

 

Aiton Caldwell S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 1 października 2012r. otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Członka Rady Nadzorczej Spółki o nabyciu w dniach od 27/09/2012r. do 01/10/2012r. 13584 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Aiton Caldwell S.A. w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku NewConnect po następujących cenach:

  • w dniu 27/09/2012r., 2195 sztuk akcji, po cenie 1,97 zł za akcję,
  • w dniu 28/09/2012r., 9809 sztuk akcji, po cenie 1,91 zł za akcję,
  • w dniu 01/10/2012r., 1580 sztuk akcji, po cenie 1,90 zł za akcję.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Krużycki – Wiceprezes Zarządu