Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 13/2014

Raport bieżący
Numer:13/2014 Data: 2014-03-04

Temat: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell S.A zwołanego na dzień 5 marca 2014 r.

W nawiązaniu do raportów bieżących EBI nr 2/2014 oraz ESPI nr 6/2014 Zarząd Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (dalej jako „Spółka”), informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego zwołanego na dzień 5 marca 2014 roku na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ulicy Trzy Lipy 3.

Przyczyną odwołania Walnego Zgromadzenia Spółki jest brak wymaganego kworum do podjęcia uchwał przewidzianych w porządku obrad, zgodnie z listą akcjonariuszy zarejestrowanych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przekazaną przez KDPW. Zarząd Spółki ponownie zwoła Walne Zgromadzenie w późniejszym terminie, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu