Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 13/2015

Numer: 13/2015

Data: 2015-04-30

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aiton Caldwell S.A.

Zarząd Aiton Caldwell S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 kwietnia 2015 roku:

 

  1. Mirosław Szturmowicz – 576.000 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 kwietnia 2015 roku 6,24 %, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 5,17 %,
  2. Marek Bednarski – 1.758.805 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 kwietnia 2015 roku 19,04 %, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 15,80 %,
  3. Ryszard Wojnowski – 1.946.549 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 kwietnia 2015 roku 21,07 %, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 17,49 %,
  4. Tadeusz Kruszewski – 928.569 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 kwietnia 2015 roku 10,05 %, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 8,34 %,
  5. Malicki Krzysztof – 2.575.200 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 kwietnia 2015 roku 26,88 %, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 23,13 %,
  6. Bartkowski Bogdan – 1.259.810 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 kwietnia 2015 roku 13,64 %, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 11,33 %.

Podstawa prawna:
art. Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382)

Osoba reprezentująca spółkę:
Krzysztof Malicki – Wiceprezes Zarządu