Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 13/2017: Zawiadomienie o uzyskaniu informacji o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Aiton Caldwell S.A. („Emitent”) w wykonaniu obowiązku wynikającego art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 5 października 2017 r. wpłynęło do Spółki od Pana Marka Bednarskiego zawiadomienie (powiadomienie pierwotne) złożone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o dokonaniu transakcji nabycia akcji Aiton Caldwell S.A.

Z treści w/w pisma wynika, iż w dniu 4 października 2017 r. Pan Marek Bednarski – członek Rady Nadzorczej Emitenta dokonał transakcji nabycia akcji Aiton Caldwell S.A. (kod identyfikacyjny: PLATCDL00013).

Poniżej Emitent podaje szczegółowe informacje dotyczące transakcji przekazane przez Pana Marka Bednarskiego:

 1. Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu: Akcje.
 2. Kod identyfikacyjny: PLATCDL00013.
 3. Rodzaj transakcji: nabycie.
 4. Cena i wolumen akcji
  Cena Wolumen
  0,77 zł 7637
  0,77 zł 7250
  0,77 zł 114
  0,77 zł 19400
  0,77 zł 15000
 5. Informacje zbiorcze: łączny wolumen: 49401, cena: 0,77 zł
 6. Data transakcji: 04.10.2017 r.
 7. Miejsce transakcji: GPW, XNCO.

 

Podstawa prawna:

 • Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu