Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 14/2015

Raport Bieżący ESPI

Numer: 14/2015

Data: 2015-11-13

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell S.A. na dzień 10 grudnia 2015 r.

Zarząd Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402(1) k.s.h., zwołuje na dzień 10 grudnia 2015 roku na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ulicy Trzy Lipy 3, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej. W załączeniu przedstawiona jest pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu

Załączniki: