Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 14/2017: Zawiadomienie o uzyskaniu informacji o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Aiton Caldwell S.A. („Emitent”) w wykonaniu obowiązku wynikającego art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 12 października 2017 r. wpłynęło do Spółki od Pana Marka Bednarskiego zawiadomienie (powiadomienie pierwotne) złożone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o dokonaniu transakcji nabycia akcji Aiton Caldwell S.A.

Z treści w/w pisma wynika, iż w dniu 9 października 2017 r. Pan Marek Bednarski – członek Rady Nadzorczej Emitenta dokonał transakcji nabycia akcji Aiton Caldwell S.A. (kod identyfikacyjny: PLATCDL00013).

Poniżej Emitent podaje szczegółowe informacje dotyczące transakcji przekazane przez Pana Marka Bednarskiego:

1.  Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu: Akcje.

2.  Kod identyfikacyjny: PLATCDL00013.

3.  Rodzaj transakcji: nabycie.

4.  Cena i wolumen:

 

Cena i wolumen nabywanych akcji
CENA WOLUMEN
0,76 zł 60
0,76 zł 29850
0,76 zł 10000
0,76 zł 1000

 

5.  Informacje zbiorcze: łączny wolumen: 49910, cena: 0,76 zł

6.  Data transakcji: 09.10.2017 r.

7.  Miejsce transakcji: GPW, XNCO.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR).

 

 

Osoby reprezentujące spółkę: •  Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu