Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 14/2018: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aiton Caldwell S.A.

Zarząd Aiton Caldwell S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 maja 2018 roku:

  1. Szturmowicz Mirosław – 576.000 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 maja 2018 roku 10,36 %, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 5,09 %,
  2. Bednarski Marek – 464.080 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 maja 2018 roku 8,34 %, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 4,10 %,
  3. Malicki Krzysztof – 2.575.200 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 maja 2018 roku 46,30 %, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 22,78 %,
  4. Ryszard Wojnowski – 1.946.549 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 maja 2018 roku 35,00 %, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 17,22 %.

Podstawa prawna:

art. Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 512 ze zm.)

Osoba reprezentująca spółkę:

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu