Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 15/2020: Zawiadomienie o uzyskaniu informacji o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Aiton Caldwell S.A. („Emitent”) w wykonaniu obowiązku wynikającego art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) informuje, iż w dniu 30 grudnia 2020 r. o godz.: 16:26 wpłynęło do Spółki od Pana Marka Bednarskiego zawiadomienie (powiadomienie pierwotne) złożone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o dokonaniu transakcji zbycia akcji Aiton Caldwell S.A.

Z treści w/w pisma wynika, iż w dniu 28 grudnia 2020 r. Pan Marek Bednarski – członek Rady Nadzorczej Emitenta dokonał transakcji zbycia akcji zwykłych na okaziciela Aiton Caldwell S.A. (kod identyfikacyjny: PLATCDL00013).

Poniżej Emitent podaje szczegółowe informacje dotyczące transakcji przekazane przez Pana Marka Bednarskiego:

1. Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu: Akcje zwykłe na okaziciela
2. Kod identyfikacyjny: PLATCDL00013.
3. Rodzaj transakcji: zbycie
4. Cena i wolumen:

CENA WOLUMEN
0,65 zł 830
0,65 zł 3000
0,65 zł 1500
0,65 zł 1000
0,655 zł 271
0,655 zł 168

5. Informacje zbiorcze: łączny wolumen: 6769, cena: 0,650324272 zł
6. Data transakcji: 28.12.2020 r.
7. Miejsce transakcji: XNCO – NewConnect rynek akcji

W załączeniu przedstawiamy skan otrzymanego powiadomienia.

Podstawa prawna:

Art. 19  ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR).

Osoba reprezentująca spółkę:

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu