Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 16/2014

Data sporządzenia: 30-04-2014

Raport bieżący nr 16 / 2014

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aiton Caldwell S.A.

Podstawa prawna: art. Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

Treść raportu:

Zarząd Aiton Caldwell S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 kwietnia 2014 roku:

1) Marek Bednarski – 695.805 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 kwietnia 2014 roku 16,85%, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 11,54%,
2) Ryszard Wojnowski – 986.549 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 kwietnia 2014 roku 23,90%, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 16,36%,
3) Krzysztof Malicki – 1.296.000 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 kwietnia 2014 roku 31,39%, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 21,49%,
4) Tadeusz Kruszewski – 482.046 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 kwietnia 2014 roku 11,68%, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 7,99%,
5) Bogdan Bartkowski – 526.351 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 kwietnia 2014 roku 12,75%, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 8,73%,

Osoby reprezentujące spółkę:
• Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu