Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 16/2015

Numer: 16/2015

Data: 2015-12-14 godzina 16:13

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aiton Caldwell S.A.
Zarząd Aiton Caldwell S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 grudnia 2015 roku:

  1. Marek Bednarski – 1.100.000 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 grudnia 2015 roku 34,52%, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 9,76%,
  2. Bogdan Bartkowski – 1.158.262 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 grudnia 2015 roku 36,35%, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 10,29%,
  3. Tadeusz Kruszewski – 928.000 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 grudnia 2015 roku 29,13%, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 8,23%.

Podstawa prawna:
art. Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382).

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu