Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 17/2012

Opublikowany: 2012-12-28, 23:40 
Temat: Obrót akcjami Spółki przez Członka Rady Nadzorczej

 

Aiton Caldwell S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 28 grudnia 2012r. otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Członka Rady Nadzorczej Spółki o nabyciu w dniach od 01 października 2012 do 19 grudnia 2012 4.391 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Aiton Caldwell S.A. w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku NewConnect po średniej cenie 1,9535 zł za akcję oraz o obrocie akcji zwykłych na okaziciela Aiton Caldwell S.A. w transakcjach pakietowych po następujących cenach:

  • w dniu 20/12/2012r., sprzedaż 330.000 sztuk akcji, po cenie 2,40 zł za akcję,
  • w dniu 20/12/2012r., zakup 250.000 sztuk akcji, po cenie 2,40 zł za akcję,
  • w dniu 21/12/2012r., sprzedaż 330.000 sztuk akcji, po cenie 2,40 zł za akcję,
  • w dniu 21/12/2012r., zakup 330.000 sztuk akcji, po cenie 2,40 zł za akcję,
  • w dniu 27/12/2012r., sprzedaż 325.000 sztuk akcji, po cenie 2,40 zł za akcję.
  • w dniu 27/12/2012r., zakup 325.000 sztuk akcji, po cenie 2,40 zł za akcję,
  • w dniu 28/12/2012r., zakup 80.000 sztuk akcji, po cenie 2,40 zł za akcję.

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Krużycki – Wiceprezes Zarządu