Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 17/2013

Opublikowany: 2013-06-07

 

Temat: Zbycie znacznego pakietu akcji – zmniejszenie udziału akcjonariusza, posiadającego co najmniej 25% ogólnej liczby głosów w spółce

Aiton Caldwell S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 6 czerwca 2013r. otrzymała zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Spółki o sprzedaży 1.783.218 akcji zwykłych na okaziciela Spółki w dniu 6 czerwca 2013r. po cenie 1,30 zł za akcję w jednej transakcji na podstawie umowy cywilnoprawnej. Przed dokonaniem ww. transakcji Członek Rady Nadzorczej posiadał 2.768.253 sztuk akcji Aiton Caldwell S.A., co stanowiło 27,35% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 2.768.253 głosów, co stanowiło 27,35%% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Aiton Caldwell S.A. Po ww. transakcji Członek Rady Nadzorczej posiada 985.035 sztuk akcji Aiton Caldwell S.A., co stanowi 9,73% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 985.035 głosów, co stanowi 9,73% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Aiton Caldwell S.A. Członek Rady Nadzorczej nie przewiduje zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki w przeciągu najbliższych 12 miesięcy.

Podstawa prawna: art. 70 ust 1) Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Osoby reprezentujące spółkę: 

  • Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu