Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 17/2014

Data sporządzenia: 26-05-2014

Raport bieżący 17/2014

Temat: Zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacj i poufnych

Treść raportu:

Aiton Caldwell SA (Spółka) informuje, że w dniu 26/05/2014 otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Z przekazanego zawiadomienia wynika, że osoba zobowiązana (Członek Rady Nadzorczej Emitenta) nabyła:

• w dniu 29/04/2014 r. 4.575 akcjipo średniej cenie 1,2408 zł za jedną akcję,

• w dniu 20/05/2014 r. 14.646 akcji po średniej cenie 1,3312 zł za jedną akcję.

Ponadto, z zawiadomienia wynika, że osoba blisko związana z osobą zobowiązaną (Członek Rady Nadzorczej Emitenta) zbyła:

• w dniu 20/05/2014 r. 27.162 akcji po średniej cenie 1,3175 zł za jedną akcję,

oraz nabyła:

• w dniu 20/05/2014 r. 11.406 akcji po średniej cenie 1,2900 zł za jedną akcję.

Wszystkie transakcje odbyły się w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
• Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu