Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 18/2013

Opublikowany: 2013-07-29 
Temat: Zbycie znacznego pakietu akcji – zmniejszenie udziału akcjonariusza, posiadającego co najmniej 25% ogólnej liczby głosów w spółce

 

Aiton Caldwell S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 29 lipca 2013r. otrzymała zawiadomienie od Pana Mirosława Szturmowicza o sprzedaży 2.307.692 akcji zwykłych na okaziciela Spółki w dniu 24 lipca 2013r. po cenie 1,30 zł za akcję w jednej transakcji na podstawie umowy cywilnoprawnej. Przed dokonaniem ww. transakcji Pan Szturmowicz posiadał 2.595.692 sztuk akcji Aiton Caldwell S.A., co stanowiło 25,64% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 2.595.692 głosów, co stanowiło 25,64% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Aiton Caldwell S.A. Po ww. transakcji Pan Szturmowicz posiada 288.000 sztuk akcji Aiton Caldwell S.A., co stanowi 2,84% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 288.000 głosów, co stanowi 2,84% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Aiton Caldwell S.A. Pan Szturmowicz nie przewiduje zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki w przeciągu najbliższych 12 miesięcy.

Podstawa prawna: art. 70 ust 1) Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu